Cooltech Solutions, Beograd


Autodizalice preduzeća Autoprevoz "2. MAJ" na poslovima montaže kondenzatora u Apatinskoj pivari Apatin.


Odabrane fotografije:


Montaža kondenzatora u Apatinskoj pivari Apatin