Aktor S.A.


Autodizalice firme Autoprevoz "2. MAJ" Apatin angažovane za potrebe kompanije Aktor S.A. na podizanju betonskih elemenata na trasi koridora 10.


Odabrane fotografije:


001 Usluge autodizalicama za Actor - Autodizalice 2. MAJ 002  Usluge autodizalicama za Actor - Autodizalice 2. MAJ 003 Usluge autodizalicama za Actor - Autodizalice 2. MAJ