PIK Moravica, Moravica


Usluge autodizalicom na demotaži krana angažovanog na izgradnji postrojenja za proizvodnju biogasa i elektrane.


Odabrane fotografije:


000 demontaza krana autodizalice 2 maj 001 demontaza krana autodizalice 2 maj 002 demontaza krana autodizalice 2 maj 003 demontaza krana autodizalice 2 maj