KM-Mont


Usluge autodizalicama na utovaru segmenata tornja na baržu, za potrebe klijenta "KM-Mont".


Odabrane fotografije:


Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu Utovar segmenata tornja na baržu